نام محصول مشخصات
تراکتور بزرگ – 01220 مشخصات
بولدوزر بزرگ – 01200 مشخصات
اتوبوس بی آر تی – 01210 مشخصات
جیپ بزرگ – 01190 مشخصات
ماشین حمل خودرو – 01062 مشخصات
ماشین حمل موتور – 01063 مشخصات
میکسر اسکانیا – 0116 مشخصات
جرثقیل اسکانیا – 0117 مشخصات
ماشین بر اسکانیا – 0118 مشخصات
ماشین ارتشی بزرگ – 0106 مشخصات
نیسان یخچال دار – 1122 مشخصات
وانت نیسان – 0112 مشخصات
جرثقیل بزرگ – 0105 مشخصات
کامیون – 8303 مشخصات
بازیافت – 8303 مشخصات
سیمان بر – 8303 مشخصات
آتش نشانی بزرگ – 0690 مشخصات
آئودی اسپورت –  0602 مشخصات
آئودی پلیس – 0602 مشخصات
فراری اسپورت – 0611 مشخصات
پژو 206 اسپورت – 0582 مشخصات
پژو 206 پلیس – 0581 مشخصات
بنز اسپورت ال اس – 0572 مشخصات
بنز پلیس ال اس – 0571 مشخصات
اتوبوس اسکانیا – 0540 مشخصات
وانت  بزرگ – 0550 مشخصات
سوپر لودر – 0521 مشخصات
اتوبوس سیر و سفر – 0110 مشخصات